Algemene info

KBBC Zolder vzw
Dekenstraat 22
3550 Heusden-Zolder

Nuttige gegevens

Sporthal:

Sporthal Zolder
Dekenstraat 22
3550 HEUSDEN-ZOLDER

Briefwisseling + contact gegevens:

KBBC Zolder vzw
p.a. Walter Geerts
Vogelzangstraat 4
3520 Zonhoven
GSM 0485 48 35 13

Rekeningnummers:

Ligdeld: BE05001237543275
Algemeen: BE35001208662537

Verzekering:

Alle nodige documenten voor de verzekeringen kan je krijgen via ploegafgevaardigde.
Ze zijn ook downloadbaar via volgende link Aangifteformulier ongevallen
Daarnaast is KBBC Zolder erkent bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk onder erkenningsnummer : GVV82647286

Kennismaking

Basketbal is geen "gemakkelijke sport". Het veronderstelt niet alleen balvaardigheid en handigheid maar ook inzicht, tactisch aanvoelen en ploeggeest in kleine groep. KBBC Zolder wil de spelers de kans bieden hun sport in zo goed mogelijke omstandigheden te beoefenen. De club tracht, kinderen en jongeren, de basketbalsport aan te leren. En dit in nauwe samenspraak met de ouders. Het uitgangspunt hierbij is: ieder kind maximale ontplooiingskansen bieden. Tot en met U14 is deelnemen belangrijker dan winnen. Het resultaat van de ploeg in de competitie is ondergeschikt aan de speelkansen van ieder kind. Het aanleren van de techniek, de eerste beginselen van de tactiek, de balvaardigheid, de ploeggeest en vooral het speelplezier staan voorop.

Vanaf de leeftijdsgroep U18 wint het competitieve element in de opleiding veld. Meer en meer wordt wedstrijden winnen en de stand van de ploeg binnen de georganiseerde competitie belangrijk.

Voor de seniorenploegen staat het resultaat in beker- en competitiewedstrijden centraal. Nochtans tracht de club door het inschrijven van seniorenploegen in de verschillende reeksen, ieder clublid op eigen niveau speelgelegenheid te bieden. De A-ploeg fungeert daartoe als voorbeeld en sportief uithangbord.

Voor kinderen van 4 tot 6 jaar, bieden we samen met de gemeentelijk sportdienst Multimove aan. Op deze manier willen we de kinderen, van 4 tot 6 jaar, een gevarieerd bewegingsprogramma aanbieden, waarbij de focus ligt op de algemene motorische ontwikkeling van 12 fundamentele bewegingsvaardigheden en een sporttak die niet meteen herkenbaar is. Dit zijn bewegingsvaardigheden (o.a. dribbelen, glijden, heffen & dragen, …) die een kind reeds op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu – en later als volwassene – zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd. Wetenschappelijk onderzoek adviseert immers om kleuters niet lid te maken van één sportclub maar onder te brengen in een omgeving van veel afwisseling waar niet de competitie maar de algemene motorische ontwikkeling centraal staat. Met Multimove willen we je kind voorbereiden op een gezonde en levenslange sportbeoefening in zijn of haar favoriete sport! Wekelijks komen een aantal bewegingsvaardigheden aanbod in de lessen. Met Multimove leggen we dus een basis voor breed en gevarieerd bewegen. Meer informatie : http://www.heusden-zolder.be/multimove.

1.Organisatie:

1.1. Statuut.

Basketbalclub Zolder is een vereniging zonder winstgevend doel (vzw) naar Belgisch recht.
Officiële naam: Koninklijke Basketbalclub Zolder vzw (KBBC Zolder vzw)
Maatschappelijke Zetel: Dekenstraat 22, 3550 Heusden-Zolder
Ondernemingsnummer: 416751491
Nummer van de vzw: 57577

De vzw, bestaat uit de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. De samenstelling, bevoegdheden en taken van beide organen is vastgelegd in de statuten van de vzw. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse organisatie, het reilen en zeilen van de club. Zij bestaat uit: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en gewone bestuursleden. De persoonsgegevens van de bestuursleden vind je op de site van KBBC ZOLDER .

Zij hebben voornamelijk tot taak:

De Statuten zijn raadpleegbaar bij het Belgische Staatsblad (alleen website): http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm

1.2. De spelers.

De Spelers worden ingedeeld per leeftijd. Dit gebeurt telkens in schijven van 2 jaar.

Ploeg spelers van
U8 7 – 8 jaar / 1ste en 2de studiejaar
U10 9 - 10 jaar / 3de en 4de studiejaar
U12 11 - 12 jaar / 5de en 6de studiejaar
U14 13 - 14 jaar / 1ste en 2de middelbaar
U16 15 - 16 jaar / 3de en 4de middelbaar
U18 17 - 18 jaar / 5de en 6de middelbaar
U21 19 - 21 jaar / na schoolplicht
Seniors Vanaf 22 jaar of afhangende van spelniveau

De jeugdploegen worden ingeschreven voor de jeugdcompetitie georganiseerd door Basketbal Vlaanderen.
Per schijf van 10 spelers wordt in principe één ploeg ingeschreven. De indeling gebeurt door het bestuur op basis van het aantal spelers ingeschreven in het vorige seizoen. Hierbij wordt vooral het geboortejaar als criterium gehanteerd.
Tot en met U14 mogen jongens en meisjes samen in één ploeg spelen.

De seniorenploegen worden ingeschreven in de competities, afhangende van het resultaat van het vorige seizoen.

1.3. Begeleiding.

Iedere ploeg heeft een trainer - coach, die verantwoordelijk is voor het sportieve gedeelte. Zijn / haar taken zijn:

De coaches staan onder leiding van de jeugdcoördinator, en komen regelmatig samen om het sportieve luik van het jeugdbeleid uit te werken.

Jeugdcoördinators zijn:

Daarnaast staan de coaches van de seniors onder leiding van een sportieve cel.

Daarnaast heeft iedere ploeg een ploegverantwoordelijke. Dit is een ouder - vrijwillig(st)er, die de praktische taken rond de ploeg en wedstrijden mee ter harte neemt. De ploegverantwoordelijken zijn tevens stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering van de vzw Koninklijke Basketbalclub Zolder.

Naast de Statutaire Algemene Vergadering komen de ploegverantwoordelijken, in het regelmatig samen, om praktische afspraken te maken. Zij fungeren als brugfiguur tussen de sportieve leiding en het bestuur enerzijds en de ouders, sympathisanten en supporters anderzijds. Concreet hebben de ploegverantwoordelijken voornamelijk tot taak:
Concreet hebben de ploegverantwoordelijken voornamelijk tot taak:

2. Financiën:

Zoals in iedere andere sporttak, wordt van de leden een bijdrage verwacht om de praktische organisatie van de sportbeoefening mogelijk te maken. De financiering van Basketbal club Zolder vertrekt van de ledenbijdrage. Er wordt naar gestreefd deze zo laag mogelijk te houden. De club wil zoveel mogelijk spelers de kans bieden de basketbalsport te beoefenen.

2.1. Inkomsten.

Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur vastgelegd.

Voor het seizoen 2020-2021 bedraagt het lidgeld voor spelers:

Er zijn verschillende vormen van tussenkomsten waarvan spelers kunnen genieten. Bezoek zeker http://aap.heusden-zolder.be/content/detail/8/alle-mogelijke-tussenkomsten-in-het-lidgeld, waar alle tussenkomsten en voorwaarden mooi werden samengevat.

Lidgelden zijn slechts een klein deel van de inkomsten. Daarnaast doet onze club een beroep op sponsors en organiseert nevenactiviteiten ten einde het budget in evenwicht te brengen.

Als nevenactiviteiten worden jaarlijks georganiseerd:

2.2. Uitgaven.

Aan de kostenzijde staat daar tegenover onder andere:

3. Afspraken:

Om een en ander in de cluborganisatie vlot te laten verlopen, worden praktische afspraken gemaakt tussen bestuur, spelers, ouders, sympathisanten, vrijwilligers.

Deze afspraken staan in de gedragscode van de club..

4. Helpende handen:

4.1. Taken.

Het organiseren van trainingen en wedstrijden brengt een aantal praktische taken met zich. Het gaat om:

Om deze taken rond te krijgen spreekt de ploegverantwoordelijke een beurtrol af met de ouders.

Palmares

Seizoen Verwezenlijkingen
1990-1991 13e in 1ste provinciale (degradatie naar 2e prov.)
1991-1992 1e in 2de provinciale (promotie naar 1e prov.)
1992-1993 3e in 1ste provinciale
1993-1994 7e in 1ste provinciale
1994-1995 2e in 1ste provinciale
1995-1996 8e in 1ste provincial
1996-1997 10e in 1ste provinciale
1997-1998 2e in 1ste provinciale (promotie naar 4e nat.)
1998-1999 7e in 4de nationale C
1999-2000 6e in 4de nationale C
2000-2001 4e in 4de nationale C
2001-2002 1e in 4de nationale C
2002-2003 3e in 1ste landelijke A
2003-2004 5e in 1ste landelijke
2004-2005 9e in 1ste landelijke
2005-2006 3e in 1ste landelijke (promotie naar 3e nat. + winst Beker van Limburg)
2006-2007 9e in 3de nationale B
2007-2008 5e in 3de nationale A (winst Beker van Limburg)
2008-2009 1e in 3de nationale B (promotie naar 2e nat.)
2009-2010 11e in 2de nationale
2010-2011 8e in 2de nationale, play-offs, finale Beker van Vlaanderen
2011-2012 1e in 2de landelijke B
2012-2013 1e in 2de provinciale
2013-2014 8e in 1ste provinciale
2014-2015 4e in 1ste provinciale
2015-2016 3e in 1ste provinciale
2016-2017 1ste provinciale
2017-2018 1e in 1ste provinciale (promotie naar 2de landelijke)
2018-2019 2de landelijke
2019-2020 1ste provinciale
2020-2021 1ste provinciale