Wat is G-Basket

Regels

Het is geen rolstoelbasketbal. Wij spelen hetzelfde spelletje dat Michael Jordan wereldberoemd heeft gemaakt, zij het dan met wat aanpassingen aan de reglementen, afhankelijk van het niveau van de G-basketter of de ploeg.

Doelgroep

Er is gekozen om onze doelgroep zeer ruim te nemen. We zijn gestart vanuit personen met een verstandelijke beperking. Snel wordt de vraag gesteld of zoon of dochter met een Autisme Spectrum Stoornis ook kan deelnemen aan de trainingen. Nog later zijn er jongens/meisjes met fysieke beperkingen bijgekomen. Het wordt duidelijk dat er een nood is aan sport voor personen met een beperking. Onze werking staat dus open aan alle personen met een verstandelijke en/of fysiek beperking.

Verwachtingen

Jongens en meisjes vanaf 8 jaar zijn welkom om samen met ons te komen basketten. Toch wat twijfels of schrik voor het onbekende? Jullie zijn steeds welkom eens een kijkje te komen nemen tijdens een van de trainingen. Geef even door aan Kris (kriscuppens@gbasketzolder.be) dat je langs komt. Zo kan er tijd vrij gemaakt worden tijdens de training door Kris om kennis te maken en een woordje uitleg te geven

Wij verwachten een mate van zelfstandigheid van onze basketters. Ze moeten kunnen sporten zonder hun mama of papa te missen. We verwachten van de ouders ook een engagement dat ze hun pupillen steunen en motiveren om te komen sporten. Zie basketbal niet als ‘baby-sit’, wij als coaches stellen het ook enorm op prijs als wij u regelmatig ontmoeten..

Belangrijk is ook dat sport leuk moet blijven.

Meer informatie op www.gbasketzolder.be

Kwaliteits labels

Sport.Vlaanderen G-sport kwaliteitslabel

Sport.Vlaanderen G-sport kwaliteitslabel We streven naar een duurzaam en kwaliteitsvol sportaanbod voor personen met een beperking. Maar wat is duurzaam en kwaliteitsvol? Hoe kan je je als club kenbaar maken als duurzame kwaliteitsvolle G-sport club? Daar biedt het G-sport kwaliteitslabel een antwoord op.

Ook binnen G-sport is het sporten in clubverband een belangrijk gegeven. G-sporters bouwen een unieke band op met andere sporters, begeleiders en zelfs tegenstanders. Net zoals in een reguliere club is het daarom belangrijk dat de sporter zich kan richten op het sporten. Kwalitatieve ondersteuning en een goed georganiseerd kader zijn van extra belang binnen een G-club.
Om de kwaliteit en duurzaamheid van de G-clubs te bewaken, ontwikkelde G-sport Vlaanderen daarom het G-kwaliteitslabel voor kwalitatieve werkingen. Het G-label voor duurzame werkingen is een erkenning vanuit G-sport Vlaanderen aan alle clubs die zich volop engageren voor G-sport.

Special Olympics Play Unified clublabel.

Special Olympics Play Unified clublabel Het Play Unified clublabel is een kwaliteitslabel dat Special Olympics Belgium toekent aan clubs die kwalitatief en aangepast sport aanbieden voor personen met een verstandelijke beperking..