Spelersraad / ouderraad.

Vanaf het nieuwe seizoen gaan we van start met een Spelersraad en ouderraad:

Beide raden zullen als adviesorgaan fungeren m.b.t. extra-sportieve activiteiten en de organisatie van de club.
Zo willen we de dialoog en samenwerking tussen ouders, spelers en bestuur verder uitbreiden.

Van elke ploeg verwachten we 2 ouders of spelers, die participeren in respectievelijk de ouder- of spelersraad.

Spelersraad Ouderraad