Als club willen we in de eerste plaats ervoor zorgen dat iedereen op een veilige en gezonde manier kan sporten.
Op deze pagina willen we iedereen een overzicht geven van de huidige maatregelen tegen het COVID-19 virus.
Consulteer deze pagina regelmatig, want deze wordt regelmatig aangepast.

Protocol Covid-19 KBBC Zolder VZW

Maatregelen om veilig te sporten (Versie 3.4 d.d. 25 oktober 2020)

Covid-19

Inleiding

Disclaimer: Dit protocol werd opgesteld op basis van de kennis waarover we op het moment van publicatie beschikken en gebaseerd op de federale, Vlaamse, gemeentelijke en federatie maatregelen en richtlijnen ter zake.


Als club hechten we veel belang aan het naleven van de hierna beschreven maatregelen, in het belang van de gezondheid van iedereen. Afwijkingen en eigen interpretaties van de maatregelen kunnen niet toegestaan worden. We vragen dan ook iedereen om deze maatregelen strikt na te leven.

Contactinformatie

Corona coördinator KBBC Zolder : Peter Iven (0476/927483 / corona@kbbczolder.be)
Clubdokter : Lisa Weyens (011/42.06.09)

#SamenSterk #StaySafe #blijfsporten #volgderegels